facebook
contact

NALEŻYMY DO

drukuj

Podstawą powstania klastra to kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze.

Nasza firma należy do Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Polskiego Klastra Morskiego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Lubuskiego Klastra Metalowego, oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.

Korzyści z przynależności do Stowarzyszeń to przede wszystkim:

  • Przynależność do elitarnego grona Partnerów Klastra.
  • Wspólna promocja Partnerów Klastra w mediach, w Internecie, podczas imprez targowych i wystawienniczych oraz konferencji i seminariów.
  • Prezentacja własnych doświadczeń, technologii i dobrych praktyk podczas przedsięwzięć organizowanych przez Klaster.
  • Współpraca na różnych płaszczyznach z podmiotami Klastra.
  • Możliwość współpracy ze szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi przynależącymi do Klastra.
  • Łączenie zasobów i realizacja wspólnych zleceń przez Partnerów Klastra.
  • Możliwość podjęcia współpracy z innymi podmiotami w Klastrze w zakresie kształcenia kadr pod potrzeby rozwijającej się branży morskiej i metalowej.
  • Wymiana opinii i doświadczeń z innymi podmiotami z branży, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i uczelniami wyższymi.
  • Uczestnictwo w projektach zainicjowanych w Klastrze np. poprzez organizację staży, udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych, seminariach, konferencjach.
Strona korzysta z ciasteczek przeglądarki (tzw. cookies) Dowiedź się więcej Zamknij