facebook
contact

WSPÓŁPRACA NAUKA-BIZNES

print PARTNER-SHIP: obróbka metali, konstrukcje stalowe

Nasza firma oprócz działalności biznesowej angażuje się w promocje szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy partnerem Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Głównym celem tej współpracy jest pozyskiwanie i kształcenie nowych pracowników. Firma chciałaby w pozytywny sposób wpłynąć na zmiany w systemie oświaty, dając młodym ludziom możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w szkole. PARTNER-SHIP aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Dla uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morkiej i Politechnicznej organizujemy praktyki zawodowe. Nasza firma angażuje się również w działalność organizacji branżowych.

PARTNER-SHIP: obróbka metali, konstrukcje stalowe

PARTNER-SHIP jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Polskiego Klastra Morskiego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, Lubuskiego Klastra Metalowego, oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Korzyści wynikające z przynależności do sieci współpracy to między innymi dostęp do informacji dotyczącej rozwoju rynku, innowacyjnych technologii, wymiana doświadczeń, komplementarność zasobów, oraz potrzeb kadrowych. Zasadniczą zaletą uczestnictwa w klastrze jest możliwość korzystania z umiejętności i doświadczenia partnerów. Dzięki tym organizacjom jesteśmy dziś w stanie zorganizować praktyki zawodowe w dużej liczbie firm. Część z naszych praktykantów, dzisiaj jest naszymi pracownikami.

This site uses cookies Look for more Close